CMR konvencijos komentaras

45.00

Kiekis
Kategorija: Žymų: , , ,
Pirmasis CMR konvencijos komentaras Lietuvoje, kuris leis suprasti, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos CMR konvencijos nuostatos.
JUREX verslo ginčų advokatų kontoros ekspertai, sukaupę ilgametę patirtį transporto teisės srityje, parengė pirmąjį CMR konvencijos komentarą, skirtą Lietuvos rinkai. Jis  skirtas  tiek vežėjams, tiek kitiems vežimo santykių dalyviams geriau suprasti CMR konvencijoje įtvirtintas taisykles ir atsakyti į iškylančius klausimus, susipažinti su aktualia teismų praktika.

CMR konvencija įsigaliojo dar 1961 m. liepos 2 d. (Lietuvoje – 1993 m. birželio 15 d.), o tarptautinio krovinių vežimo rinka vis auga ir sudaro reikšmingą šalių ekonomikos dalį. Tačiau iki šiol Lietuvoje nebuvo parengto CMR konvencijos komentaro, kuris leistų suprasti, kaip turėtų būti aiškinamos ir taikomos CMR konvencijos nuostatos. Tiesa, dar 1975 metais Jungtinių Tautų Organizacija išleido CMR konvencijos komentarą, kurį parengė austrų profesorius R. Loawe, tačiau nuo jo išleidimo praėjo daug laiko ir visas tarptautinio krovinių pervežimo sektorius smarkiai pažengė į priekį, o daug minėto komentaro išaiškinimų tapo sunkiai pritaikomi šiuo metu iškylančioms problemoms tarptautinio krovinių vežimo teisinių santykių srityje.

„Pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis buvo parengtas šis komentaras, yra Lietuvos teismų praktika. Komentaro autoriai analizavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus (nutartis), kuriuose pasisakyta dėl CMR konvencijos aiškinimo bei taikymo, ir šiame komentare pateikė pagrindinius teismų išaiškinimus, atkreipė dėmesį į vyraujančias tendencijas, o taip pat į dar neišspręstas problemas tarptautinio krovinių vežimo teisinių santykių srityje. Todėl šis komentaras turėtų būti naudingas įrankis ir patiems teisininkams, kuriems tenka susidurti su teisiniais klausimais, susijusiais su tarptautiniu krovinių vežimu kelių transportu,“ – sako Jurgita Judickienė, JUREX vadovaujančioji partnerė.

Šioje knygoje pateikiami ne tik atitinkamų straipsnių išaiškinimai, bet taip pat ir vežimo rinkos dalyviams skirtos rekomendacijos, pavyzdžiai, o taip pat ir atsakymai į dažniausiai iškylančius praktinius klausimus. Prie šio komentaro USB laikmenoje pridedamos ir dažniausiai vežimo santykiuose naudojamų dokumentų pavyzdinės elektroninės formos.

„Tai pirmasis mūsų leidinys, džiaugiuosi ir didžiuojuosi knygos autoriais, JUREX kontoros teisininkais, kurie ėmėsi netradicinės veiklos ir atsakomybės – nuosekliai paaiškinti transporto sektoriaus dalyviams CMR konvencijos nuostatų taikymą, padėti atsakyti į kylančius klausimus“, – sako Jurgita Judickienė, JUREX vadovaujančioji partnerė.

JUREX įtraukta į oficialių leidėjų sąrašą, šis ir kiti planuojami išleisti leidiniai, bus saugomi Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fonduose.

Prie šio komentaro pridedamos ir dažniausiai naudojamų dokumentų pavyzdinės formos.

CMR konvencijos komentaras

45.00
Kiekis